Prevremeno rođenje kao faktor rizika

Trajanje trudnoće Period trajanja trudnoće obeležen je razvojem embriona (fetusa) od začeća do rođenja. Trajanje trudnoće izražava se kroz broj nedelja i dana, odnosno koliko nedelja i dodatnih dana je trajala trudnoća. Novorođenče koje je rođeno u terminu, rodi se nakon 37. i do 42. nedelje trajanja trudnoće. Za optimalan termin rađanja smatra se period…

Prevencija kao rana intervencija

Faktori rizika tokom trudnoće   U periodu od začeća do rođenja, pojedini faktori rizika mogu nepovoljno uticati na razvoj ploda. Neki od faktora rizika tokom trudnoće Ishrana majke tokom trudnoće Neuhranjenost majke, manjak određenih materija kao što je folna kiselina i jod, gojaznost, štetne materije koje se unose hranom (živa iz ribe) mogu negativno uticati…

Kako pratimo razvoj deteta ?

Kako pratimo razvoj deteta ? Razvojne prekretnice – prepoznaj i reaguj na vreme Svako dete je jedinstveno i razvija se prema svojim mogućnostima. U interakciji sa okruženjem deca dostižu određene prekretnice u razvoju. Prekretnice su grupisane prema uzrastu i predstavljaju skup sposobnosti ili zadataka koje većina dece tog uzrasta ima ili može da izvede. Praćenjem…

Istine i neistine o uslugama usmerenim na porodicu

Najčešće zablude o uslugama usmerenim na porodicu   Pristupi usmereni na porodicu drugačiji su od tradicionalnih pristupa gde je fokus samo na detetu. Da bi usluge usmerene na porodicu bile efikasne, važno je da svi koji su uključeni razumeju šta znači usmerenost na porodicu. Tokom vremena razvile su se različite ideje o uslugama usmerenim na…

Tim

Japanska poslovica: ”Niko od nas nije pametan toliko koliko svi mi zajedno.” Tim U ranoj intervenciji timska saradnja je izuzetno važna. U savremenom pristupu ranoj intervenciji pored stučnjaka u rad tima aktivno su uključeni i roditelji. Sastav tima je fleksibilan i zavisi od potreba porodice i deteta. Pored specijaliste za ranu intervenciju mogu biti uključeni…

Međunarodni dan porodice

Srećan Dan porodice ! Svaka porodica, uz potrebnu podršku i pomoć, može unaprediti razvoj deteta. Možemo da izdvojimo bar tri razloga zbog kojih je važno da porodica učestvuje u ranoj intervenciji. Malo dete najlakše uči kroz svakodnevne aktivnosti u interakciji sa članovima svoje porodice. Za razliku od stručnjaka koji se  smenjuju roditelji su jedina konstanta…

Porodično orjentisana rana intervencija u detinjstvu (PORI)

Porodično orjentisana rana intervencija u detinjstvu (PORI)   Porodično orjentisana rana intervencija prepoznaje značaj prirodnog okruženja za razvoj i napredovanje deteta uz učešće roditelja. Prirodno okruženje je mesto gde mala deca provode svoj dan, dom, vrtić i sl.  To su mesta gde dete provodi svoje vreme  u dužem vremenskom periodu. Stručnjak u ranoj intervenciji usmerenoj…

Šta se promenilo u ranoj intervenciji?

Šta se promenilo u ranoj intervenciji?   Koncept ranih intervencija počeo je da se razvija sedamdesetih godina prošlog veka u Sjedinjenim Američkim državama. Od tada rana intervencija se menja i transformiše. U početku rana intervencija bila je usmerena samo na dete. Stručnjak je preduzimao odgovarajuće mere kroz rehabilitacioni proces u okviru ustanove ili klinike, sa…