kucne intervencije

Kućne posete

STRUČNJAKA ZA RANU INTERVENCIJU

Nakon što smo osmislili plan intervencije počinja njegova primena. Intervencije će se primnjivati svakodnevno u različititom okruženjiu za dete i porodicu.

Podrška porodici i detetu nastavlja se kroz redovne kuće posete, na taj način pratimo i efikasnost predloženih intervencija.

Tokom kućnih poseta razgovaramo o proteklom periodu između dve posete i značajnim događajima za porodicu i dete. To je prilika da saznamo da li ima promena i ispitamo efekte predloženog plana podrške za dete i porodicu. U okviru kućnih poseta stručnjak pokazuje i podučava roditelje kako da primene određene strategije u sklopu svakodnevnih aktivnosti. Stručnjak tako pruža podršku porodici da efikasno iskoriste situacije i vreme koje provode sa detetom. Ukoliko dete boravi u vrtićkog grupi podrška se pruža i vaspitačima.

Deca na ranom uzrastu najbolje uče kroz interakciju sa roditeljima u svakodnevnim aktivnostima ili rutinama. Ove aktivnosti se svakodnevno ponavljaju kroz različite rutine i stvaraju prilike za sticanje funkcionalnih veština deteta. Kada porodica dobije adekvatnu podršku i pomoć biće osnažena da koristi rutine kao prilike za razvoj deteta. Jedan od načina pružanja podrške porodicama u ranoj intervenciji je podrška kroz kućne posete.

Preporuka je da se posete dešavaju jednom nedeljno u trajanju od 45 do 60 minuta.

Ova usluga podrazumeva:

– redovne kućne posete, jednom nedeljno u trajanju od 45-60 minuta
– za dete koje je uključeno u vrtićku grupu poseta se organizuje u grupi, trajanje posete 45-60 minuta