SLIKA

Edukativne radionice

U okviru preventivnih aktivnosti organizujemo edukativne radionice na različite teme iz oblasti rasta i razvoja dece, podsticajnog okruženja i boljeg funkcionisanja unutar porodice.

Teme radionica birate sami, prema potrebama ustanove, organizacije ili udruženja.

Kroz edukativne radionice možete proširiti svoja znanja i veštine u skladu sa temom koju izaberete.

Skrining procena uz pisani predlog za stimulativne aktivnosti 2.500 rsd
Funkcionalna i razvojna procena u prirodnom okruženju
(uključuje intervju i primenu odgovarajućeg instrumenta )
4.000 rsd
Izrada plana podrške sa procenom 9.000 rsd
Kućne posete stručnjaka za ranu intervenciju 3.000 rsd
Savetovanje roditelja (uživo ili online) 3.000 rsd
Analiza snimka (uživo ili online) 3.000 rsd
Podrška u procesu tranzicije (za period od 6 meseci) 6.000 rsd
Podrška na daljinu primenjuje se isti cenovnik
Podrška za vrtiće (po dolasku) 3.000 rsd
Izrada materijala za podršku deteta u vrtićkoj grupi (dodatno se naplaćuje) cena usluge varira od složenosti izrade materijala