usluge rane intervencije

Usluge Rane intervencije

Rano prepoznavanje razvojnih odstupanja i rano uključivanje u programe podrške pruža mogućnost da dete maksimalno ostvari svoje potencijale tokom razvoja.

Ukoliko imate potrebu za podrškom možete se upoznati sa uslugama koje se pružaju u okviru porodično orjentisane rane intervencije.