U S K O R O

  Skrining procena uz pisani predlog za stimulativne aktivnosti 2.500 rsd
  Funkcionalna i razvojna procena u prirodnom okruženju
  (uključuje intervju i primenu odgovarajućeg instrumenta )
  4.000 rsd
  Izrada plana podrške sa procenom 9.000 rsd
  Kućne posete stručnjaka za ranu intervenciju 3.000 rsd
  Savetovanje roditelja (uživo ili online) 3.000 rsd
  Analiza snimka (uživo ili online) 3.000 rsd
  Podrška u procesu tranzicije (za period od 6 meseci) 6.000 rsd
  Podrška na daljinu primenjuje se isti cenovnik
  Podrška za vrtiće (po dolasku) 3.000 rsd
  Izrada materijala za podršku deteta u vrtićkoj grupi (dodatno se naplaćuje) cena usluge varira od složenosti izrade materijala