Izrada plana podrške za dete i porodicu

Plan intervencije

Kada se procena završi i dobijemo sve neophodne informacije možemo da predložimo plan intervencije za Vaše dete i podršku porodici. To je pisani dokument koji sastavljamo uz učešće porodice.

Nakon što smo zajedno sa porodicom definisali ciljeve na kojima želimo da radimo, stručnjak koji je sagledao snage deteta predložiće najefikasnije strategije, tehnike i druge aktivnosti koje će podsticati razvoj deteta i podoljšati funkcionisanje cele porodice.

Tako npr. ako je cilj da se smanje nepoželjni oblici ponašanja tokom igre u parku, stručnjak koji poznaje bihevioralne tehnike opisaće način upotrebe predložene strategije, predočiće njegovu fukciju i značaj za dete, demonstriraće je zajedno sa detetom.

Efikasnost plana se redovno prati kroz redovne kućne posete. 

Rok za izradu plana je 45 dana.

Ova usluga podrazumeva:


– pisani dokument

– opis trenutnih sposobnosti i stanja deteta (na osnovu razvojne i funkcionalne procene)

– definisanje merljivih ciljeva za porodicu i dete

– opis podrške kroz strategije, tehnike i druge aktivnosti opisane u planu podrške

– periodična procena i praćenje efikasnosti predloženog programa

– preporuka za prilagođavanja u vrtićkog grupi (organizacija prostora, preporuka o vremenskom trajanje grupnih aktivnosti)

– plan podrške za modifikaiju problema u ponašanju (ukoliko se procenom izdvoji kao neophodno)