Tranzicija u ranoj intervenciji

Podrška stručnjaka u novom okruženju (vrtić ili škola)

Vaše dete prelazi iz jednog okruženja u drugo.

Iz jednog poznatog i sigurnog okruženja kao što je  porodični dom, kreće u vrtić ili školu. Tada porodica zajedno sa detetom prolazi proces tranzicije koji je često izvor dodatnog stresa. To podrazumeva prilagođavanje i uklapanje u novo okruženje, nova pravila, sistem rada kao i nove stručnjake.

Podrška stručnjaka koji poznaje Vaše dete tokom tranzicije može biti od pomoći.

Naša podrška podrazumeva da smo se već upoznali sa funkcionalnim sposobnostima Vašeg deteta i da imamo jasnu sliku snaga i potreba deteta. Kada se zajedno upoznamo sa uslugama i programima, koje pruža ustanova u koju upisujete dete, možemo dati pisani predlog podrške za učenje i razvoj deteta. Tako npr. ako možemo očekivati pojavu nepoželjnih ponašanja  predlažemo preventivne mere i strategije za smanjivanje nepoželjnog ponašanja.

Podrška je individualizovana i prilagođava se potrebama porodice i deteta. Preporuka je da se tranzicija planira 6 meseci unapred.

Uslugu pruža stručnjak sa preko 15 godina radnog angažovanja u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju.

Neki opšti delovi ove usluge podrazumevaju:

– uspostavljanje inicijalnog kontakta sa ustanovom u koju se dete uključuje
– inicijalni razgovor o anamnezi deteta, značajnim elementima proteklog perioda, potrebama za podrškom
– upoznavanje roditelja o načinu funkcionisanja sistema u koje se dete uključuje, tipovi programa i mogućnosti podrške za dete
– opšta procena detetovih znanja i veština
– povremeno ukljućivanje tokom prvih šest meseci, blagovremeno reagovanje na moguće problematične situacija