Virtuelna-podrška ranoj intervenciji

Podrška na daljinu

Jedan od načina pružanja podrške može biti i podrška na daljinu. U idealnim okolnostima, bilo bi poželjno da smo se kroz živi kontakt susreli sa porodicim i detetom tokom procesa procene i opservacije. Nakon toga kućne posete planirmo kroz online podršku.

Ukoliko nije moguće da se uživo sastanemo sa porodicom, stučnjak koji je prošao obuku za pružanje podrške na daljinu,  eventualne nedostatke ovakvog vida pordške može da smanji na najmanju moguću meru.

 • null

  Neke od prednosti podrške na daljinu su:

  • pristupačnost stručnjaka,
  • prirodno okruženje deteta,
  • smanjenje izostanaka u radu..
 • null

  Oprema potrebna za sprovođenje podrške na daljinu uključuje:

  • računar, tablet ili mobilni
  • kameru s visokom rezolucijom
  • audio oprema (slušalice ili zvučnik)

Pre inicijalnog susreta upoznaćemo Vas sa procedurom uključivanja u podršku na daljinu.