rana-intervencija

Rana intervencija

USMERENA NA PORODICU

ŠTA JE RANA
INTERVENCIJA?

KOME JE NAMENJENA
RANA INTERVENCIJA?

ZNAČAJ RANE
INTERVENCIJE

GDE SE SPROVODI
RANA INTERVENCIJA

ŠTA JE RANA
INTERVENCIJA?

KOME JE NAMENJENA
RANA INTERVENCIJA?

ZNAČAJ RANE
INTERVENCIJE

GDE SE SPROVODI
RANA INTERVENCIJA

– ŠTA je rana intervencija u detinjstvu?

Rana intervencija pruža usluge usmerene prema detetu i njegovoj porodici, u najranijem uzrastu, sa ciljem unapređenja porodičnog funkcionisanja i celokupnog detetovog stanja i razvoja.

Intervencija podrazumeva primenu plana podrške za porodicu, kroz svakodnevne aktivnosti koje se redovno ponavljaju u rutinama porodice.

– KOME je namenjena rana intervencija?

Usluge se pružaju deci koja imaju razvojne rizike, kašnjenja, smetnje, netipična ponašanja, socijalne i emocionalne teškoće. Usluge u okviru rane intervencije pružaju se deci do 6 godine.Uključivanje u program ranih interevencija najbolje je realizovati na uzrastu od 0-3 godina.

Ranu intervencije pružamo zbog dece ali ona uvek uključuje porodicu i druge detetu bliske osobe.

Usluge Rane intervencije

PROCENA
U RANOJ INTERVENCIJI

Procena je prvi korak u intervenciji, sprovodi se u prisustvu roditelja.

PLAN PODRŠKE
ZA DETE I PORODICU

Plan podrške je pisani dokument koji možete dobiti nakon procene. Efikasnost plana redovno se prati. Rok za izradu je 45 dana.

KUĆNE
POSETE

Kućne posete su deo usluga u okviru ranih intervencija. Jedna poseta traje od 45 do 60 minuta, jednom nedeljno.

ANALIZA
SNIMKA

Kroz analizu snimka roditelj i stručnjak sagledavaju dodatne mogućnosti koje mogu pozitivno uticati na dete i porodicu.

SAVETOVANJE
RODITELJA

Savetovanje roditelja deo je kućnih poseta. Savetovanje možete koristiti i kao zasebnu uslugu.

TRANZICIJA U
RI

Ukoliko se tranzicija planira, priprema i prati smanju se izazovne situacije u novom okruženju za dete i porodicu.

PODRŠKA
ZA VRTIĆE

Pre dolaska u ustanovu neophodna je saglasnost roditelja i inicijalni sastanak upoznavanja. Poseta traje 45 do 60 minuta.

PODRŠKA
NA DALJINU

Pre inicijalnog susreta na daljinu, pismenim putem dobićete uputstva za pripremu i uključivanje u podršku na daljinu.

 

Usluge pruža Specijalista defektolog- oligofrenolog.

Reedukator psihomotorike, sa edukacijom za individualno savetovanje roditelja dece u riziku i sertifikovanom obukom za RBT.

Oblast specijalizacije – Porodično orjentisana rana intervencija u detinjstvu

rana-intervencija

Ivana Cijanović

DOBRO DOŠLI NA STRANICU ZA RANU INTERVENCIJU
USMERENU NA PORODICU

+38165 227 43 92 | podrska.ranirazvoj@gmail.com

ČITAJTE NAŠ BLOG