Kako pratimo razvoj deteta ?

 • null

  Razvojne prekretnice - prepoznaj i reaguj na vreme

  Svako dete je jedinstveno i razvija se prema svojim mogućnostima.

  U interakciji sa okruženjem deca dostižu određene prekretnice u razvoju. Prekretnice su grupisane prema uzrastu i predstavljaju skup sposobnosti ili zadataka koje većina dece tog uzrasta ima ili može da izvede. Praćenjem prekretnica možete lakše da razumete kako se Vaše dete razvija. Prva prevrtanja, početak puzanja, prvi koraci, prve reči smatraju se razvojnim prekretnicama i pružaju važne informacije o ranom razvoju deteta.

  Blaga odstupanja u nekoj od oblasti razvoja mogu da se pojave i nadoknade kroz vreme. Tada možemo da planiramo stimulativne aktivnosti za dete koje su primerene njegovim potrebama i mogućnostima.

 • null

  Znaci upozorenja ili crvene zastavice

  Nedostizanje prekretnica u razvoju ili njihovo kasno ovladavanje mogu biti prvi pokazatelji zaostajanja u razvoju. Neke prekretnice u razvoju su izuzetno važne, njihovo izostajanje na određenom uzrastu su znaci upozorenja ili crvene zastavice.

  Tokom redovnih kontrola i susreta sa stručnjakom možete razgovarati o prekretnicama koje ste uočili ili koje izostaju kod vašeg deteta.

  Rano prepoznavanje smetnji u razvoja i rano uključivanje u program podrške značajno je za dete i porodicu. Efikasnost  rane intervencije povećava se ranim uključivanjem u program.

   

  Preuzmi brošuru