Trajanje trudnoće

Period trajanja trudnoće obeležen je razvojem embriona (fetusa) od začeća do rođenja. Trajanje trudnoće izražava se kroz broj nedelja i dana, odnosno koliko nedelja i dodatnih dana je trajala trudnoća.

Novorođenče koje je rođeno u terminu, rodi se nakon 37. i do 42. nedelje trajanja trudnoće. Za optimalan termin rađanja smatra se period nakon 40. nedelje trajanja trudnoće.

Bebe koje se rode u periodu pre 37. nedelje trajanja trudnoće su prevremeno rođena novorođenčad. Pored značaja gestacijske nedelje u kojoj se novorođenče rodi važna je i težina na rođenju. Normalna telesna masa na rođenju, za bebe rođene u terminu u proseku je oko 3 500 grama ili u rasponu od 2 500 do 4 000 grama.

Zbog nezrelih organa i organskih sistema, novorođenčad rođena pre termina zahtevaju dodatnu pomoć koja se pruža u savremenim neonatalnim jedinicama intezivne nege.

 • null

  Rana intervencija za poboljšanje psiho - motoričkog razvoja prevremeno rođene dece

  Rana intervencija prevremeno rođene dece započinje odmah po rođenju. To su mere koje su usmerene na ranu dijagnostiku, prevenciju ili lečenje oboljenja povezanih sa prevremenim rođenjem. Odgovarajuća ishrana prevremeno rođene dece, neonatalna individualizovana razvojna nega i program procene, porodično orjentisana nega i rani stimulativni tretman su usluge koje se pružaju u okviru rane intervencije preveremeno rođene dece.

  Porodično orjentisana nega u savremenim neonatalnim jedinicama pruža podršku roditeljima, prventveno majkama, tokom ishrane i nege bebe, promoviše mleko majke kao najbolju hranu za rast i razvoj deteta, utiče na razvoj toplog i podržavajućeg odnosa sa detetom, kroz dodir i priču sa bebom i obučava majku za rani stimulativni tretman bebe.

  Prema individualnim potrebama prevremeno rođene dece formira se tim za praćenje njihovog rasta i ravoja. U timu mogu biti: neonatolog, oftalmolog, ORL, fizijatar, hirurg, neurolog, nutricionista, psiholog, defektolog, socijalni radnik i drugi.

  Zbog mogućih dugoročnih posledica na rast i razvoj prevremeno rođene dece, rana intervencija se nastavlja i nakon hospitalnog lečenja. Dugoročno praćenje rasta i razvoja i pružanje usluga rane intervencije kod prevremeno rođene dece, podrazumeva saradnju stručnjaka, sveobuvatni pristup detetu i porodici, individualno prilagođavanje podrške i saradnju roditelja i stručnjaka kroz partnerski odnos.